Com ens organitzem

L’AFA Can Fabra s’estructura a través d’una junta directiva, que s’encarrega de la representació i gestió diària de l’associació, i un seguit de comissions que focalitzen la seva tasca en activitats específiques.

L’òrgan sobirà de l’associació és l’assemblea general, que es convoca en sessió ordinària com a mínim un cop per curs. Es poden convocar sessions extraordinàries sempre que ho consideri la junta o ho demanin un 10% dels associats. Tots els socis poden participar-hi, i les decisions que s’hi prenen són vinculants.