La prova pilot de la jornada compactada s’acaba aquest curs i des del departament d’Educació se’ns transmet que per continuar amb aquest horari cal l’aprovació del 80% del cens total d’alumnes.

La realitat és que aquesta xifra és molt complicada d’assolir, ja que tal com s’han plantejat les votacions no votar equival a votar NO.

En els propers dies l’escola transmetrà un document per cadascun dels vostres fills. Tindreu un document per nen/a i, per tant, un vot per cada nen/a. Si us plau, ompliu-lo i torneu-lo el més aviat possible.

Des de l’AFA, en atenció a la voluntat majoritària dels socis manifestada en assemblea, us encoratgem a votar i us demanem que voteu SÍ. Aquestes són les nostres raons:

 • El model pedagògic de l’escola encaixa millor amb una jornada compactada, ja que la metodologia de treball implica uns espais llargs que són molt difícils d’encabir en una jornada partida.
 • La conciliació familiar queda enfortida en aquest model horari, que permet un nombre de famílies dinar amb els seus fills i filles, ja sigui en el dia a dia (els més afortunats) com en la racionalització de l’horari familiar els caps de setmana.
 • Es reforcen els hàbits nutricionals. Els esmorzars adquireixen el valor que els toca, tant a casa com a l’escola, i s’erradiquen i es minimitzen comportaments alimentaris poc saludables com saltar-se aquests àpats, fer-los minsament o cobrir-los amb pastisseria industrial.
 • Es redueix l’absentisme escolar al concentrar el contingut lectiu en la franja activa de més participació.
 • Es racionalitza el contingut pedagògic, separant clarament les hores de treball de les de lleure.
 • Tota la comunitat educativa dona suport a aquest horari: famílies, infants, professorat… Tothom coincideix en valorar positivament el model i demanar la seva continuïtat.
 • I, sobretot: Creiem en aquest model, creiem en els seus resultats i estem convençuts que és el millor model possible per a l’educació dels nostres fills i filles.

Falsos mites per rebutjar la jornada compactada:

 • Els/les alumnes (i en especial els més petits) dinen massa tard: INCORRECTE
 • Com hem dit, els hàbits nutricionals es reforcen. Dinar tard no és un problema si s’esmorza bé i es fa un segon esmorzar decent en horari escolar, garantint que els infants no passin més de 3-4 hores sense res a l’estómac.És cert que els infants de P3 que han anat a escola bressol i/o tenen hàbits de dinar entre les 12.30 i les 13 h. han de fer una readaptació que en ocasions pot allargar-se un trimestre sencer. L’experiència, però, demostra que l’adaptació arriba en tots els casos i que tant la família com els infants hi responen molt bé. Encoratgem a les famílies de P3 que consultin aquest tema amb les famílies de P4, P5, etc. que ja han passat per aquesta tessitura i els expliquin la seva experiència.
 • Els resultats acadèmics són pitjors en jornada compactada: FALS
 • No hi ha cap estudi vinculant que demostri que la jornada compactada té una afectació en els resultats acadèmics. De fet, els estudis seriosos que s’han fet fins ara al respecte demostren que no té cap afectació a l’èxit acadèmic ni per bé ni per mal.Els informes que recullen que les comunitats autonòmiques espanyoles amb jornada compactada tenen pitjors resultats acadèmics també mostren que aquestes mateixes comunitats ja arrossegaven els mals resultats abans d’implantar la jornada compactada.
 • És una petició dels i de les mestres, per plegar abans i treballar menys: FALS
 • L’horari del professorat no depèn de la jornada. El centre fa el mateix horari global (de 9 a 16.30h) i, de fet, tots els i les mestres fan 30’ setmanals addicionals per cobrir-lo. Per tant, treballen més.A banda d’això, la petició de l’horari compactat sorgeix de les famílies i som les famílies qui el votem. Els i les mestres, com a tals, no tenen vot en aquesta ocasió i només podran votar en el cas que també tinguin la condició de pares/mares d’alumnes de l’escola.
 • El servei de menjador milloraria amb la jornada partida i no caldria que cap curs dinés a les aules amb temperatures altíssimes: FALS
 • Amb el previsible augment de l’ús del menjador escolar, s’haurien de programar almenys 3 torns d’un màxim de 50 minuts, el que en dificulta molt la gestió. És molt probable, doncs, que alguns cursos haguessin de seguir dinant a les aules.Pel que fa a les aules a 37º C en quan comença a fer bo, seguiran sent un problema que cal abordar, ja sigui per dinar o per fer-hi classe, sense tenir res a veure amb l’horari.
 • Les activitats de l’espai migdia millorarien amb la jornada partida: FALS
 • La gestió de tres torns amb més alumnes dificultaria la coordinació de les activitats, que lluny de millorar, doncs, correrien el risc d’empitjorar.
 • No recullo els meus fills/es al migdia, no m’afecta: FALS
 • Com ja hem comentat, el model pedagògic de l’escola està basat en la jornada compactada. Això vol dir que, per bé que l’horari global és el mateix, els continguts s’organitzen en funció d’aquesta jornada. Un canvi de model implicaria dificultar enormement l’aposta pel treball de projectes, tallers, etc. que caracteritzen el model de Can Fabra.
 • El curs vinent no serem a l’escola (famílies de 6è sense germans/es en cursos inferiors), no m’afecta: INCORRECTE
 • Com a membre de la comunitat educativa de Can Fabra (històric si voleu) el futur dels teus fills/es sempre estarà vinculat a l’escola. Els valors de la nostra escola no s’esborren ni s’aparquen en sortir per la porta, i l’objectiu d’aquest model és que es perpetuïn en la seva trajectòria personal, social i acadèmica. Ajuda’ns a consolidar-lo!

Teniu altres dubtes o arguments per exposar? Feu-nos els arribar i mirarem de respondre’ls!

afacanfabra@gmail.com