La comissió inclusiva de Sant Andreu proposa un taller adreçat a docents, professionals d’educació especial, monitors escolars i famílies.

L’objectiu d’aquest taller és iniciar un procés de reflexió que permeti promoure canvis cap a escoles més inclusives a través del desenvolupament de cultures, polítiques i pràctiques que afavoreixin la participació i l’aprenentatge de tots els alumnes, amb èmfasi en aquells que tradicionalment han estat objecte de discriminació i han experimentat barreres per accedir i participar en el sistema educatiu sota condicions d’igualtat.

Ens proposem:
– Generar un espai de reflexió, intercanvi i aprenentatge sobre inclusió educativa i atenció a la diversitat.
– Comprendre que la idea d’una educació més inclusiva forma part de la tasca d’avançar cap a sistemes educatius de major equitat i qualitat per a tot l’alumnat, en compliment del dret que els assisteix a tots ells i independentment de les condicions personals, socials, etc.

Continguts:
-Cultura Escolar Inclusiva: Conjunt de valors, creences, normes i actituds que promouen el respecte i valoració de les diferències i el desenvolupament de comunitats escolars que fomenten la plena participació i l’aprenentatge de tots.
-Pràctiques Educatives per a la Diversitat: Conjunt d’estratègies, experiències, recursos i suports que faciliten la participació i el màxim aprenentatge i desenvolupament de tots i cada un, afavorint la interacció i l’enriquiment mutu.
-Gestió centrada en l’Aprenentatge i la Col·laboració: Organització, direcció i administració dels recursos humans i materials orientats al desenvolupament d’una comunitat d’aprenentatge i participació.

Metodologia:
Durant el desenvolupament del curs utilitzarem una metodologia de taller activa-participativa, la qual consisteix en la comprensió, anàlisi i reflexió de la tasca educativa, el context actual i les aportacions de bibliografia actualitzada en relació a la diversitat a l’aula i les característiques de les escoles inclusives. Amb espais de treball individual i col·lectiu per compartir experiències i construir coneixements de manera conjunta al voltant dels aprenentatges del taller.

Programa del dia:

10.45h: Acreditació
11h: Presentació del taller
11.15 a 13h: Exposició
13 a 14h: Treball en grups
14 a 16h: Dinar
16 a 16h: Posada en comú
16.30 a 17.30h: Exposició
17.30 a 18.30h: Treball en grups
18.30 a 20h: Exposiciói tancament

El taller l’impartirà Silvana Corso, professora d’història i especialista Superior Universitària en Intervenció Educativa davant Trastorns de l’Aprenentatge i en Estratègies d’Inclusió Educativa.

Organitza: Comissió Inclusiva Districte Sant Andreu (Actualment formen part de la comissió les AMPA / AFA de les escoles: Eulàlia Bota, Ignasi Iglesias, Turó Blau, Can Fabra, La Maquinista, Congrés Indians, El Sagrer, Pompeu Fabra, Ferran i Clua, Institut Martí Pous)