Butlleta d’Inscripció a l’AFA

Pare / Mare / Tutors legals
Alumnes del centre


Dades de contacte


Quotes i rebuts
La quota de soci de l'Associació és de 40 € per curs i unitat familiar que es cobrarà per domiciliació bancària.

En cas que feu extraescolars es farà servir el mateix número de compte indicat.


Com a Pare / Mare o Tutor legal autoritzo que la imatge del/s meu/s fill/s pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a les activitats organitzades o gestionades per l'AFA i ser publicades o difoses en els materials elaborats per l'AFA.

[recaptcha]

* Camps obligatoris