Butlleta d’Inscripció a l’AFA

Pare / Mare / Tutors legals
Alumnes del centre


Dades de contacte


Quotes i rebuts
La quota de soci de l'Associació és de 40 € per curs i unitat familiar. El PRIMER any s'haurà de pagar en efectiu en el número de compte ES52-0081-4278-71-0001098115 del Banc de Sabadell
A partir del SEGON any el cobrament serà per domiciliació el mes de Juliol.

En cas que feu extraescolars es farà servir el mateix número de compte indicat.


Com a Pare / Mare o Tutor legal autoritzo que la imatge del/s meu/s fill/s pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a les activitats organitzades o gestionades per l'AFA i ser publicades o difoses en els materials elaborats per l'AFA.

[recaptcha]

* Camps obligatoris