A continuació fem el recull de tots els números de la panera que no s’han distribuït i que, per tant, NO ENTREN AL SORTEIG (tots els indicats):

0000

0011 a 0025

0039 a 0050

0062 a 0075

0143 a 0150

0265 a 0275

0355 a 0375

0453 a 0475

0596 a 0600

0710 a 0724

0772 a 0775

0842 a 0850

1091 a 1100

1157 a 1175

1306 a 1325

1343 a 1400

1430 a 1475

1486 a 1500

1565 a 1575

1740 a 1750

1784 a 1800

1846 a 1850

1888 a 1900

1973 a 1975

2034 a 2050

2085 a 2100

2144 a 2150

2238 a 2250

2286 a 2300

2385 a 2400

2465 a 2475

2481 a 2500

2586 a 2600

2630 a 2650

2696 a 2700

2706 a 2725

2751 a 2752

2754 a 2775

2817 a 2825

2855 a 2875

2907 a 2925

3066 a 3075

3093 a 3100

3301 a 5000

_

5011 a 5025

5039 a 5050

5062 a 5075

5143 a 5150

5265 a 5275

5355 a 5375

5453 a 5475

5596 a 5600

5710 a 5724

5772 a 5775

5842 a 5850

6091 a 6100

6157 a 6175

6306 a 6325

6343 a 6400

6430 a 6475

6486 a 6500

6565 a 6575

6740 a 6750

6784 a 6800

6846 a 6850

6888 a 6900

6973 a 6975

7034 a 7050

7085 a 7100

7144 a 7150

7238 a 7250

7286 a 7300

7385 a 7400

7465 a 7475

7481 a 7500

7586 a 7600

7630 a 7650

7696 a 7700

7706 a 7725

7751 a 7752

7754 a 7775

7817 a 7825

7855 a 7875

7907 a 7925

8066 a 8075

8093 a 8100

8301 a 9999

Us recordem que, en cas que el número premiat al sorteig de l’ONCE d’aquesta nit sigui en aquesta llista, es procedirà a comprovar d’un en un els sis premis addicionals del mateix sorteig, ordenats per sèrie de menor a major, fins a garantir una butlleta guanyadora.

D’altra banda si la butlleta guanyadora no apareix en un termini de 15 dies (abans del 26 de gener) es seguirà el mateix procediment.

Totes les dades, butlletes no venudes, xifres definitives, etc. estaran a disposició per qui ho sol·liciti.

Molta sort i moltes gràcies!