Aquesta és una comissió mixta (Afa i escola) formada tant per famílies dels alumnes com per mestres.

Des de la inauguració de la nova escola, es va crear i veure la necessitat de millorar els espais exteriors.

Objectius de la comissió.

Els objectius d’aquesta comissió  són crear espais, elements i materials que aportin als infants moments d’oci, creativitat, diversió, descans i, al cap i a la fi, aprenentatges.  Entenem els espais exteriors, els moments de pati com a moments igual d’importants per als seus aprenentatges,la seva socialització i el seu desenvolupament personal.

La comissió treballa amb la mirada dins l’escola, però també amb l’objectiu de col·laborar en la re urbanització dels espais del recinte fabril que ens rodegen.